GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:6,7 – misleidende lege woorden

09-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Laat niemand jullie misleiden met lege woorden, want vanwege deze dingen komt de toorn van de God over de zonen van de ongezeglijkheid. Wordt dan geen mede-deelhebbers van hen.

Paulus is nog bezig met het onderwerp van de voorgaande verzen. Met “deze dingen…” doelt hij op de praktijken zoals die van een hoereerder, onreine of hebzuchtige. Wie deze dingen praktiseert zal geen lotdeel hebben in het Koninkrijk van GOD. Paulus is daar resoluut over.

Onder het motto van GODS genade en dat Hij de “Redder is van alle mensen, (wat zonder twijfel het hart is van Paulus’ Evangelie!), zou men gemakkelijk kunnen redeneren dat iemands levensstijl daarmee onbelangrijk zou zijn. Regelmatig had Paulus met deze dwaling te dealen (Rom.6:1, 15). Sterker nog: de bewering werd Paulus zelfs in de mond gelegd (Rom.3:8). Maar het zijn misleidende “lege woorden”.

GODS toorn mag dan inderdaad niet het laatste woord hebben en relatief kort duren (Ps.30:6); ze is wel een realiteit. Wie ongezeglijk is en niet rekent met GODS woord, komt Hem ab-so-luut tegen. Hij laat niet met zich spotten. En in het komende Koninkrijk zullen deze praktijken niet worden getolereerd.
Mensen die bestemd zijn voor de troon, zouden ook dát moeten weten!

Delen: