GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:4 – veeleer dankzegging

04-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

…noch schande, noch dom gepraat of insinuatie, dingen die niet gepast zijn, maar veeleer dankzegging.

In het voorgaande vers noemde Paulus drie voorbeelden op het seksuele vlak die haaks staan op wat “heiligen betaamt”. In dit vers noemt hij drie voorbeelden op het verbale vlak – de tong dus. Bij schande hebben we te denken aan aanstotelijk en schunnig taalgebruik. Wat dom gepraat is behoeft nauwelijks toelichting: het verwijst naar inhoudsloos, smakeloos en onzinnig spreken. Het Griekse woord dat hier is weergegeven met insinuatie (en in het NT alleen hier voorkomt), duidt op het maken van laaghartige toespelingen.

Iedereen voelt wel aan dat al dit soort spreken ongepast is. En sowieso niet de “heiligen betaamt”. Paulus doet niet eens moeite om dat aan te tonen; hij acht het vanzelfsprekend. Maar ook hier plaatst Paulus er weer iets positiefs tegenover: dankzegging.

Dankzegging is in het Grieks ‘eucharistia’ en is samengesteld uit de woorden voor ‘goed’ en ‘vreugde (om niet)’ oftewel ‘genade’. Dankzegging is niet schandelijk maar verheugend. Niet dom maar rijk aan inhoud en zinnig. Niet insinuerend maar opbouwend. Dankzegging wijst naar omhoog. Dankzegging maakt bewust van GOD. Dankzegging maakt blij omdat het de mens naar boven doet kijken!

Delen: