GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 4:15 – waarheid in liefde

01-07-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… in sluwheid, met het oog op de methodiek van de dwaling. Maar waarheidsgetrouw zijnde, in liefde, zouden wij in dit al groeien tot Hem, die het Hoofd is, Christus…

Nog steeds is Paulus’ onderwerp hier, het doel van de gaven aan de ekklesia (:11). Nadat de apostelen het woord van God hadden gecompleteerd en zwart op wit hadden vast gelegd, was de ekklesia volwassen geworden. Niet langer om als onmondig kind geleid te worden maar in staat om zelfstandig te zijn. Georiënteerd op de voltooide Schriften.

De volwassenheid van de ekklesia waarover Paulus schrijft, is dus geen fase die pas aanbreekt in hemelse volmaaktheid. Integendeel, juist te midden van leugens, sluwheid en dwaling hier op aarde, zou de ekklesia haar volwassenheid beleven.

Sinds de ekklesia is toegerust met het complete woord van God is ze in het bezit van de waarheid. De waarheid van wat “er staat geschreven”. Eigen opinies en meningen brengen slechts verdeeldheid maar bewezen waarheid maakt één. Dáár vinden we elkaar. “Indien we in het licht wandelen… zo hebben we gemeenschap met elkaar” (1Joh.1:7). In dat licht beleven we de liefde en groeien we in toenemend besef van Hem, die het Hoofd is. De opgewekte Christus!

Delen: