GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 3:10 – de genade van GOD

06-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Naar de genade van God die aan mij gegeven wordt, plaatste ik als wijs bouwmeester het fundament en een ander bouwt er op. Maar laat een ieder uitkijken hoe hij er op bouwt.

Het was de genade van GOD die Paulus riep en hem van een vijand in een vriend veranderde. Het was de genade van GOD die hij vervolgens onder de natiën mocht uitbazuinen. De genade van GOD die alle mensen redt (Tit.2:11; 1Tim.4:10). In Christus, die immers stierf om alle mensen onvergankelijk leven te geven. Dat is de fundamentele waarheid die Paulus als een wijs bouwmeester in Korinthe had geplaatst. Zó, op deze grondslag was GODS bouwwerk, de ekklesia (:9) ontstaan.

Het is ook uitsluitend op deze grondslag waarop men verder zou bouwen, d.w.z. onderwijs zou geven. Paulus was ooit al veel eerder vertrokken uit Korinthe en zelfs Apollos die na hem kwam, was al niet meer werkzaam onder hen (1Kor.16:12). Maar Paulus’ zorg omtrent hen was er niet minder om geworden.

Het is fundamenteel dat men blijft bij – en voortbouwt op wat Paulus heeft neergelegd. Al het onderwijs dat gegeven wordt, zou daarop zijn gebaseerd. Op de genade van GOD en op niets anders!

Delen: