GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 3:11 – één fundament

07-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Want een ander fundament kan niemand plaatsen, naast hetgeen er ligt, welke is: Jezus Christus.

Het onderwerp waarover Paulus spreekt is de versterking en het uitbouwen van de ekklesia. Eerder gebruikte hij de metafoor van moedermelk en vaste voeding. Of dat van aanplant en begieten. Paulus was het die de ekklesia door de prediking van het Woord had geplant. Nu vervolgt hij met de metafoor van een bouwwerk. Paulus is degene die met de prediking van Jezus Christus het fundament van dit bouwwerk had gelegd. Er is niets anders dat de naam ‘fundament’ verdient.

Over het fundament waarop de ekklesia in Korinthe was gebouwd, was reeds geschreven in de Hebreeuwse Bijbel. Het is de steen die door de bouwlieden werd afgekeurd maar niettemin tot hoeksteen is geworden (Ps.118:22).

Het is ook de steen waarover in Jesaja 28:16 was geprofeteerd. GOD zou in Sion een beproefde, kostbare steen funderen. De beproefde steen is degene die door Israëls leiders werd afgekeurd en als in vuur werd geoordeeld. Maar GOD wekte hem op in Sion en zo werd deze steen, het fundament van het Godsgebouw de ekklesia. “Van JAHWEH is dit geschied, het is wonderbaarlijk in onze ogen!” (Ps.118:23).

Delen: