GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:32 – word geen struikelblok

03-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Wordt geen struikelblok, noch voor Joden, noch voor Grieken, noch voor de ekklesia van God.

Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig of opbouwend (:23). Wat is dan nuttig en opbouwend? Paulus noemt twee criteria. Het eerste is dat GOD gedankt en verheerlijkt wordt in al wat we doen (:30,31). Het tweede criterium wordt hier negatief geformuleerd: “word geen struikelblok…”. Om tot nut en opbouw voor anderen te zijn, zul je minimaal geen struikelblok voor hen moeten vormen.

Het woord ‘struikelblok’ moeten we goed begrijpen. Eerder in 1:23 schreef Paulus dat het Evangelie zelf een ‘valstrik’ (Gr. skandalon) is voor Joden en voor Grieken een dwaasheid. Dat is onvermijdelijk. Want het Goede Bericht is nu eenmaal “niet naar de mens” en het staat haaks op zowel het Joodse als het Griekse denken. Maar hier zegt Paulus dat wijzelf geen struikelblok zouden worden voor anderen (:33).

Paulus noemt drie groepen in dit verband waarin hij de mensheid onderverdeelt. Joden, Grieken en de ekklesia. Zelf beijverde hij zich om voor de Joden een Jood en voor de Grieken een Griek te worden (9:20,21). Zoals hij zich ook voor de zwakken in de ekklesia aanpaste (9:22). En dat allemaal, aldus Paulus, “opdat ik er des te meer zou winnen!” (9:19).

Delen: