GoedBericht.nl logo
English Blog

Leviticus 16:4 – linnen kleding

08-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnen broek zal over zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich omgorden en een linnen tulband zal hij zich ombinden; dit zijn heilige klederen

Wanneer de hogepriester op Jom Kipoer, ‘de grote verzoendag’ het heiligdom binnenging dan droeg hij niet zijn standaard hogepriesterlijke kleding maar uitsluitend een wit, linnen gewaad. Linnen speelt ook bij andere onderdelen van de tabernakel en de priesterkleding een voorname rol.

Wit spreekt van zuiverheid en reinheid. Precies de eigenschappen die we mogen verwachten in de nabijheid van God. Wit is een samengestelde kleur, d.w.z. de som van zeven kleuren van de regenboog. Van ouds het embleem van GODS belofte!

Linnen is een lichte stof. De priester moest dit textiel dragen opdat hij niet zou zweten, lezen we in Ezech.44:18. Het linnen herinnert aan de waarheid dat de dienst aan God geen zware last of arbeid verdraagt. Linnen spreekt van hem die zei: “mijn last is licht en mijn juk is zacht”. Hij is de Hogepriester die vandaag in het heiligdom is gezeten. Omdat “het is volbracht!” Zijn linnen verschijning voor GODS aangezicht getuigt van de veelbelovende rust die hij aanbrengt!

Delen: