GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:31 – GOD verheerlijken!

01-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Hetzij dan dat jullie eten, hetzij jullie drinken of wat jullie ook doen, doet het alles tot heerlijkheid van God!

De conclusie uit het voorgaande is helder en logisch. Wanneer heel de aarde het eigendom van GOD is, inclusief alles wat daarin is, dan betekent dit dat er geen facet in mijn bestaan te bedenken is, waar Hij buiten zou staan. Want in alles wat ik doe, maak ik gebruik van wat Hij creëerde. En sterker nog: ikzelf ben een creatie van Hem!

Deze wetenschap geeft zin en richting aan mijn bestaan. Niet alleen aan mijn bestaan in het algemeen, maar ook aan alles in het bijzonder. Heel de schepping is door Hem bedacht en zijn creatieve werk. En dus ook zijn heerlijkheid. Zoals een muziekstuk de glorie is van een componist en een schilderij de glorie is van een schilder.

Alles wat ik doe wordt heerlijkheid wanneer het terugverwijst naar GOD uit wie het voortkomt. Of ik nu eet, drink, werk, speel, bemin, kook, opvoed, reis, wandel of wat dan ook doe, in alles mag ik GOD danken. Daarmee erken ik dat Hij Degene is van wie alles afkomstig is en in Wie ook alles haar bestemming vindt!

Delen: