GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 10:30 – dankzeggend zegenen

31-07-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Indien ik in dankbaarheid deel neem, waarom word ik gelasterd over iets waarvoor ik dankzeg?

Wat we ook doen of kiezen, het uitgangspunt is en blijft dat alles wat we hebben en zijn, van GOD is en wij Hem daar dus erkentelijk voor zijn. Dat besef ligt ook ten grondslag aan de gewoonte om GOD te danken voor de maaltijd. Dat is vanzelfsprekend want je ontvangt van Hem eten en drinken dat Hij eerder deed ontstaan. Zoals Hij ons ook het vermogen geeft om daardoor gesterkt te worden en daarvan bovendien te kunnen genieten. En dus zeg je voor dat alles ‘Dank U wel!!’. Zo doen we dat toch voor iets dat we ontvangen?

De zegen van de maaltijd is gelegen in het feit dat GOD daarvoor gedankt wordt. Want dankzeggend worden dingen gezegend. Door dankzegging verandert alles in ons bestaan in een zegen. Of dat nu een maaltijd is of een avondje uit, een busrit of een voetbalwedstrijd, werk of een overnachting. Niets uitgezonderd. Alles wordt een zegen zodra we GOD daarvoor danken. Zelfs tegenslag, moeite of ziekte wordt dan een zegen. Want dan erkennen we dat Hij GOD is en alles een plaats en betekenis geeft!

Delen: