GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 9:3 – waarom blindgeboren?

04-02-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Jezus antwoordde: noch deze zondigde, noch de ouders van hem, maar opdat de werken van de God openbaar gemaakt zouden worden in hem.

Bij het verlaten van de tempel ziet Jezus een man die vanaf zijn geboorte blind is. Zijn discipelen stellen zich dan de vraag waarom die man zo is. Is dat soms zijn eigen zonde of die van zijn ouders? Maar Jezus maakt duidelijk dat zonde helemaal niet de reden is van de toestand van deze man. Deze man is blind omdat GODS werken in hem openbaar moesten worden. Hij zou niet worden genezen omdat hij blind was. Nee, hij was blind opdat hij genezen zou worden!

Jezus’ antwoord is magistraal. Het is het Goddelijk antwoord op al het onschuldig lijden in deze wereld. Het kwaad is noodzakelijk… om GODS werk openbaar te maken. Het kwaad dient als contrast om het goede te tonen. Kennis van goed is niet los verkrijgbaar van kennis van kwaad.

Deze blinde man had tientallen jaren geleden onder zijn blindheid. Waarom?!? Niet vanwege zonde van een mens. GOD had een verborgen plan. En het rijmde… aan het einde. GOD voert volmaakt de regie. Nooit hoeft Hij op plan B over te schakelen!

 

Delen: