GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 5:3,4 – in geest aanwezig

05-02-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Want ik, inderdaad in het lichaam afwezig maar in de geest aanwezig, heb reeds als aanwezig geoordeeld over degene die zoiets bewerkt. In de naam van Jezus, onze Heer, wanneer jullie en mijn geest vergaderd worden, samen in de kracht van Jezus, onze Heer…

Paulus bevond zich in Efeze, maar “in de geest” was hij in Korinthe. En wanneer deze brief later onder de Korinthiërs zou worden voorgelezen, luisteren zij naar Paulus, alsof hij in hun midden is.

Paulus had al geschreven over het verwerpelijke gedrag van de man waarover hij schreef (:1). Hij benadrukt daarbij dat wat hij schrijft niet zijn subjectieve mening is, maar het woord “van Jezus, onze Heer”. Door Hem was hij immers afgevaardigd. Wat Paulus optekent draagt het gezag van die naam. Dat geldt ook vandaag, wanneer we vergaderd zijn in de naam van de Heer Jezus. Dan zijn we gelukkig niet overgeleverd aan meningen en opinies van mensen. Aan “allerlei wind van leer”. Nee, vergaderd zijn in de naam van de Heer Jezus wil zeggen dat Hij geestelijk in ons midden is als Hoofd. En dat we luisteren naar wat Hij te melden heeft door zijn woord. Zwart op wit vastgelegd. Compleet. Dat is onze grondslag!

Delen: