GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 5:5 – loslaten

06-02-2019 - Geplaatst door Andre Piet

In de naam van Jezus, onze Heer, wanneer jullie en mijn geest vergaderd worden, samen in de kracht van Jezus, onze Heer, leveren wij hem over aan de satan tot verderf van het vlees, opdat de geest gered zou worden in de dag van de Heer.

De “hem” hier is de man die het hield met de vrouw van zijn vader (:1). De Korinthiërs waren trots op hun tolerantie en hielden het kwaad daardoor in stand (:2). Maar Paulus stelt het expliciet aan de kaak. Hij noemt niet de man maar wel het kwaad bij naam. In de brief die in Korinthe zou worden voorgelezen, wordt degene die aan het kwaad vasthield, losgelaten. Door Paulus’ woorden wordt de ekklesia gezuiverd. Uiteraard omdat in die woorden Christus’ eigen woord doorklinkt. En dat woord heeft een reinigende werking. Zodat de ekklesia in de praktijk wordt, wat ze in GODS ogen al is (5:7).

Het overgeven of loslaten van de man dient trouwens bovenal om de man zelf tot inkeer te brengen. Want hoe pijnlijk Paulus’ woorden ook voor zijn ‘vlees’ (ego) zijn, uiteindelijk zal het geestelijk juist tot zijn redding strekken. Dat zal eenmaal in de dag van de Heer blijken!

Delen: