GoedBericht.nl logo
English Blog

Matteus 5:28 – echtbreuk in het hart?

27-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Maar ik zeg tot jullie, dat een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, pleegt in zijn hart reeds echtbreuk met haar.

De gangbare uitleg van bovenstaand vers heeft al menig man radeloos gemaakt en met schuldgevoel belast. Men verstaat het zo dat een man die (seksueel) geprikkeld wordt door het aanzien van een vrouw of daarover droomt, in zijn hart reeds echtbreuk zou plegen. Dat is absurd en beslist ook niet de strekking van Jezus’ woorden.

Jezus refereert aan “de tien woorden” in Exodus 20: “je zult niet begeren het huis van je naaste, noch de vrouw van je naaste, noch … iets dat van je naaste is” (:17). Niet seksuele bekoring is hier het onderwerp maar het willen toe-eigenen van iets dat van een ander is. Dat is wat David deed toen hij Batseba, de vrouw Uria, aanzag en zich voornam haar af te pakken. In zijn hart had hij toen reeds echtbreuk met haar gepleegd. Zelfs al zou hij zijn voornemen nooit hebben kunnen uitvoeren.

Niet de aantrekkingskracht tussen man en vrouw is bij Jezus’ in het geding. Dat heeft de Schepper zelf zo ontworpen. Het gaat om het willen afpakken wat de ander toebehoort. Een heel ander verhaal dus…

Delen: