GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:24 – de ekklesia ondergeschikt aan Christus

28-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Maar zoals de ekklesia zich onderschikt aan Christus, zó ook de vrouwen aan de mannen in alles.

We zouden in de verleiding kunnen komen meteen de schijnwerpers te zetten op het tweede deel van de bovenstaande zin. Maar dan zouden we geen recht doen aan de vergelijking. Paulus’ conclusie is gebaseerd op deze vaststelling: de ekklesia onderschikt zich aan Christus. Maar wat bedoelt hij daarmee?

De ekklesia is niet de optelsom van alle individuele gelovigen. Nee, de ekklesia is de vergadering van gelovigen. De ekkesia is waar gelovigen samenkomen rond Christus als hoofd. Heel het volk wordt daar aanwezig geacht. Vandaar dat een ‘ekklesia’ ook een volksvergadering is (Hand.19:39,41): het totale volk wordt daar aanwezig gerekend. Als gelovigen samenkomen rond hun hoofd Christus, dan is hij degene die spreekt met gezag. Daar klinkt zijn woord. En de samengekomen gelovigen luisteren naar zijn stem. Dát is wat de ekklesia is: zonder hem als hoofd zou zij immers niet eens ekklesia zijn!

Welnu, zoals vergaderde gelovigen slechts willen luisteren naar wat hun hoofd te zeggen heeft, zó zouden ook vrouwen zich opstellen naar hun mannen toe. Zij zouden zich aan hen als leidinggevend onderschikken en hun stem als beslissend erkennen.

Delen: