GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:23 – hoofd van de vrouw zoals…

25-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Want de man is het hoofd van de vrouw zoals ook Christus hoofd van de ekklesia is, Hij is de redder van het lichaam.

In dit gedeelte plaatst Paulus de relatie tussen een man en zijn vrouw in hemels licht. De verhouding tussen Christus en de ekklesia wordt ten voorbeeld gesteld aan de man en zijn vrouw. Let op: het is niet omgekeerd. Het huwelijk staat niet model voor de betrekking tussen Christus en de ekklesia. Christus en de ekklesia worden niet als getrouwd voorgesteld en al helemaal niet als bruidegom en bruid. Christus en de ekklesia staan in verhouding tot elkaar als hoofd en lichaam. Een onverbrekelijke eenheid en gemeenschap.

Dat Christus hoofd is van de ekklesia, zijn lichaam, betekent dat hij voorop gaat. Als hoofd draagt hij zorg voor de ekklesia, ja, hij is haar redder. Want waar het lichaam in gevaar is, zorgt het hoofd voor bescherming. Zo behoedt en beschermt Christus de ekklesia. Hij geeft zich volledig aan haar over en voorziet in alles wat ze behoeft. Welnu, wat Christus is en betekent voor de ekklesia, wordt aan de man ten voorbeeld voorgesteld in verhouding tot zijn vrouw. Als een hemels model!

Delen: