GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:22 – onderschikken als aan de Heer

24-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Laten de vrouwen zich onderschikken aan hun mannen, als aan de Heer.

Bovenstaande woorden klinken zeker niet modern, geëmancipeerd of ‘gender-neutraal’. In de wereld wordt ons het idee bijgebracht dat de mens zich tot een steeds hoger niveau ontwikkelt en nu dus een veel betere (lees: geëmancipeerde) kijk heeft op de rol van mannelijk en vrouwelijk, dan dat men vroeger had. In werkelijkheid is het precies omgekeerd. Het licht dát we hadden is gedoofd met als gevolg dat we geen idee meer hebben van wat ooit nog vanzelfsprekend was.

In de Schrift weerspiegelt het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk het onderscheid tussen Schepper en schepping (Rom.1). God is mannelijk, een Hij. En de schepping (vrouwelijk) is uit Hem voortgekomen. De schepping is ook ‘in blijde verwachting’ omdat de Schepper haar liefheeft en door opstanding nieuw leven in haar heeft verwekt. De Schepper is verantwoordelijk voor de schepping. Enzovoort. Van het sekseverschil gaat een geweldige sprake uit, dat getuigt van de Schepper die tevens Redder is.

Als de vrouw zich onderschikt aan haar man demonstreert ze: de Heer zorgt, Hij leidt en Hij stuurt. Dat geeft ook rust. Want in plaats van conflict kun je je dan schikken en is er overgave.

Delen: