GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:21 – onderschikking

23-08-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… zich onderschikkend aan elkaar, in vrees van Christus.

In de Griekse grondtekst kun je duidelijk zien dat vers 18 t/m 21 één zin vormt. Vervuld worden in geest (Gods) wordt herkend in drie dingen. In de eerste plaats in het zingen en de muziek in het hart voor de Heer. In de tweede plaats in het God de Vader danken over alles. En hier dan het derde kenmerk: onderschikking aan elkaar.

Dit vers is tevens de overgang naar een nieuw gedeelte (5:22-6:9) waarin Paulus spreekt over verhoudingen binnen het huwelijk (5:22-33), het gezin (6:1-4) en op het werk (6:5-9). Op al die terreinen zijn er gezagsverhoudingen waarin de één zich zou onderschikken aan de ander. Vrouwen aan hun mannen, kinderen aan hun ouders en slaven aan hun heren.

Autoriteit en onderschikking zijn begrippen die tegenwoordig totaal niet meer begrepen worden. Logisch, want gezag komt van boven en op het hoogste niveau dus bij GOD zelf vandaan. Daarom: ‘geen God, geen meester’, zoals het motto luidde van de Franse Revolutie. In 1Korinthe 11:3 laat Paulus vier treden van de hiërarchie zien: bovenaan God, dan Christus, daarna de man en dan de vrouw. Christus zelf erkent zijn plaats van onderschikking aan God. Een mooier voorbeeld kun je niet bedenken!

Delen: