GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:11 – de raad van zijn wil

30-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… die in het al werkt naar de raad van zijn wil…

Wat een ode aan de GOD klinkt hierin door. GOD werkt in “het al”. Dat wil hier zeggen: in de hemel en op aarde, in al de tijdperken en in het voornemen dat Hij ten uitvoer brengt. Niets valt buiten GODS invloedssfeer.

Er vindt heel veel plaats dat dwars ingaat tegen GODS wil. Dat is ook wat deze aeon zo boos maakt. Maar let op: alles gaat desondanks “naar de raad van zijn wil”. GODS raad, dat is zijn verborgen bedoeling. Niemand kan die weerstaan. Farao ooit weerstond GODS geopenbaarde wil toen hij het volk Israël niet liet gaan. Maar “de raad van GODS wil” weerstond hij beslist niet (Rom.9:19). Onmogelijk! Want GOD had een bedoeling met een onwillige Farao. “De HERE heeft alles gemaakt voor zijn doel, ja zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads”, lezen we in Spr.16:4.

De creatie van “de oude slang” (satan) en de overtreding van het eerste mensenpaar waren geen ‘bedrijfsongevallen’. Ook dat vond plaats “naar de raad van GODS wil”. Wat een rust voor het hart om te beseffen dat er bij GOD nooit iets mis gaat en dat alles zijn bedoeling dient!

Delen: