GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:11 – ook ons lotsdeel

29-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… in hem in wie ook ons lotsdeel werd toebedeeld, [wij] die tevoren bestemd worden naar zijn voornemen…

Ook hier weer de telkens terugkerende frase “in hem”. “In hem” dat is in de Christus. Alles in hemel en op aarde is hem van Godswege toegezegd (:10). En tot in de volheid van de tijdperken (“de aeon der aeonen”; 3:21) zal alles aan hem worden ondergeschikt.

Maar nu brengt Paulus het eerder genoemde “geheim van Gods wil” ter sprake. Het geheim is dat wij (heiligen en gelovigen; 1:3) delen in het ‘erfdeel’ van Christus. Want wij zijn “in hem” en maken deel uit van “de ekklesia, dat is zijn lichaam” (1:22). Met de toewijzing van het universele erfdeel aan de Christus, werd “ook ons lotsdeel toebedeeld”. Want de positie van “de Christus”, dat is onze positie!

Wat in de meeste vertalingen ‘erfdeel’ heet, is trouwens letterlijk ‘lotsdeel’. Het duidt op iets dat men verkrijgt zonder daar invloed op te hebben. Het woord ‘lotsdeel’ herinnert aan de wijze waarop Israël het beloofde land kreeg toebedeeld. Dat geschiedde door loting. Het idee van loting is: de mens heeft geen invloed en dus wordt de uitkomst geheel aan GOD overgelaten. Hij doet het toe vallen. Als een lot uit de loterij!

Delen: