GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:10 – het al

28-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… tot beheer van de volheid van de tijdperken, het al samen te vatten in de Christus, wat in de hemelen en wat op de aarde is…

“Het al”, wat een duizelingwekkende omvang gaat achter deze woorden schuil. Het verwijst hier naar alles in de hemelen en op de aarde. In Filippi 2:10 omschrijft Paulus het als alle hemelsen, aardsen en onderaardsen die allemaal Jezus Christus als Heer zullen erkennen. Tot eer van God, de Vader.

Maar voordat het zover is, zullen er eerst nog tijdperken volgen waarin Christus zal heersen. Had de engel niet tegen Maria gezegd dat haar zoon zou “heersen tot in de aeonen” (Luc.1:33)? Eerst in “de duizend jaren” waarin satan zal zijn gebonden en de volken niet langer verleid zullen worden. Daarna, in een nieuw Jeruzalem dat vanuit de hemel zal neerdalen op een nieuwe aarde. De ene aeon zal de voorgaande nog weer in heerlijkheid overtreffen. Maar velen zullen deze aeonen niet meemaken omdat ze dood zullen zijn. Voor de eerste of voor de tweede keer.

Wanneer echter  de dood als laatste vijand zal zijn teniet gedaan, dan zal Christus’ heerschappij voltooid zijn. Geen dood meer – alle mensen levend gemaakt! Wat een bekroning van Christus’ werk!

Delen: