GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:10 – de volheid van de tijdperken

27-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… naar het welbehagen van Hem, dat Hij zich voornam in hem tot beheer van de volheid van de tijdperken, het al samen te vatten in de Christus…

GOD heeft een alomvattend voornemen. Hij werkt dat uit door tijdperken heen. Die tijdperken spelen een belangrijke rol in deze brief. Paulus schrijft in dat verband vaak over “aeonen”, dat zijn wereldtijdperken. Zo lezen we in 2:2 over “de aeon van deze wereld”, een term die aangeeft dat aan deze wereld een aeon is gekoppeld. Zoals we elders lezen over “de wereld van de voortijd” die in Noachs dagen ten onderging. In 3:9 lezen we “van aeonen her”. En in 1:21 is sprake van “deze” en “de aanstaande aeon” en in 2:6 van “de komende aeonen”.

Het zijn de “komende aeonen” waarin Christus zal heersen om alles aan zich te onderschikken. Maar die tijdperken zullen ook eenmaal tot volheid komen. Letterlijk betekent dat: compleet worden gemaakt. Het werk dat GOD uitvoert in Christus komt tot een succesvol einde. “Het al”, heel GODS schepping komt tot bestemming. Dat zal plaatsvinden in wat in 3:21 wordt genoemd “de aeon der aeonen”. Het is de overtreffende van alle wereldtijdperken. Dan zal GOD hebben gerealiseerd alles wat Hij zich voornam. Zonder mankeren!

Delen: