GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:12 – een eerdere verwachting

31-01-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat we zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid, wij die een eerdere verwachting hebben in de Christus…

Zojuist had Paulus geschreven (1:10) hoe GOD tot in de volheid van de tijdperken “het al”, in hemel en op aarde, onder één hoofd gaat samenvatten. “Het al”, geen schepsel is daarvan uitgesloten. Zo zet Paulus in 1Korinthe 15 uiteen, dat alle mensen zullen worden levend gemaakt, zoals de eersteling Christus. Maar, voegt hij er aan toe: “ieder in zijn eigen rangorde”. Zo zal de laatste ‘rangorde’ geen deel hebben aan de heerschappij van Christus, omdat ze tijdens die heerschappij nog dood zijn. Pas wanneer Christus als laatste regeringsdaad de dood teniet zal doen, zal ook deze ‘rangorde’ voor altijd leven en onvergankelijkheid ontvangen.

Maar terwijl heel de schepping heerlijkheid wacht, hebben gelovigen vandaag “een eerdere verwachting”. Zij maken deel uit van Christus’ lichaam en zullen daarom straks als eersten actief betrokken zijn bij de realisering van GODS voornemen. Daartoe zijn zij ook uitverkoren en voorbestemd. Ze krijgen een buitengewoon vooraanstaande taak in de komende aeonen (2:7). Gelovigen vandaag zijn eerstelingen. De grote oogst wacht nog, maar zij vormen de primeur. Een selectie en kopgroep die aan het ‘peloton’ voorafgaat. Wat een vóórrecht!

Delen: