GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 1:14 – ons lotbezit

02-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… verzegeld met de heilige geest van de belofte, die een onderpand is van ons lotbezit…

We zagen eerder dat GOD geloof in “het woord der waarheid” bezegelt met de heilige geest. Dat woord is het Evangelie van onze redding. Wie dit gelooft, ontvangt de heilige geest – leven, kracht! Deze heilige geest van God komt uiteraard ook mee in het woord dat we ontvangen. Woord dat immers “geest en leven is” (Joh.6:63).

Een zegel is een eigendomsmerk en een garantie van bescherming. Het zegel van Gods geest is tevens een belofte voor de toekomst. Want eens zal heel de schepping (ons lotbezit!) deel hebben aan deze geest. Vandaar ook dat deze geest een onderpand heet. De geest waarin we nu mogen wandelen (Gal.5:22) en die ons vermag te vervullen (Ef.5:18) is als een eerste aanbetaling. Straks zal heel de schepping van deze geest vervuld zijn!

Alle geestelijke zegeningen die we bezitten, genieten we in geloof in “het woord der waarheid” (:13). Hoewel er niets van te zien valt, is het een enorme krachtbron in ons dagelijks bestaan. De geest van de belofte richt onze blik vooruit. Want het is een veelbelovend onderpand voor de toekomst. Die hoop doet ons nu leven!

Delen: