GoedBericht.nl logo
English Blog

Richteren 16:3 – Simson breekt uit

03-02-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Te middernacht stond hij (=Simson) op, greep de deuren van de stadspoort en de beide posten, rukte ze met grendel en al los, legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg…

Simson bevond zich te Gaza om een hoer te bezoeken. Als de inwoners van de stad vernemen dat hij die nacht binnen hun poorten verblijft, nemen ze zich voor om hem de volgende morgen vroeg, te doden. Maar als Simson eerder opstaat en een gesloten poort treft, breekt hij haar open, legt alles op zijn schouders en brengt dat naar de top van de berg.

Simson is een treffend type van Jezus Christus in zijn eerste komst. Hij kwam tot een volk dat door de profeten vaak een ‘hoer’ genoemd wordt. Hij was ten dode opgeschreven maar zoals Simson uitbrak, kon ook de dood Jezus “niet gevangen houden” (Hand.2:24). Hij heeft “de poorten van het dodenrijk” voorgoed opengezet!

Vroeg in de morgen bleek de verzegelde steen voor het graf te zijn weg gewenteld. De Overwinnaar was verdwenen. En het embleem van zijn triomf heeft hij meegenomen in de hoogste hemelen. Op de top van de berg; hoger kan het niet!

Delen: