GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 12:28 – de eersten in de ekklesia

08-10-2019 - Geplaatst door Andre Piet

En deze plaatste God in de ekklesia eerst: apostelen. Ten tweede profeten. Ten derde leraren.

Geen enkel lid van de ekklesia is overbodig. Niettemin is er ook een rangorde. De eerste leden die GOD in de ekklesia heeft geplaatst zijn de apostelen. Toen Christus verrees uit het graf is hij door “al de apostelen” gezien (15:7) en als “laatste van allen” ook door Paulus (15:8). Zij allen hebben van Godswege een primaire rol in de ekklesia toebedeeld gekregen. Want het getuigenis begon bij hen.

In Efeze 2:20 schrijft Paulus over de ekklesia als huis dat gebouwd is op “het fundament van de apostelen en de profeten”. Het fundament zelf is Jezus Christus (1Kor.3:11). Zijn opstanding uit de doden is de solide grondslag van alles. Maar dit fundament is gelegd (lees: gepredikt) door de apostelen, d.w.z. degenen die daartoe hoogst persoonlijk werden afgevaardigd. En verder is het fundament gelegd door anderen via wie GOD zijn woord rechtstreeks heeft gesproken. Profeten dus. Denk aan mannen die niet tot de apostelen gerekend kunnen worden, zoals Marcus of Lucas maar wel het woord van God te boek hebben gesteld. Op dit “fundament van de apostelen en profeten” is elk gezond onderwijs gebaseerd. Zie daar de leraren!

Delen: