GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 6:11 – de wapenrusting van God

17-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Trekt aan de hele wapenrusting van God, zodat jullie kunnen standhouden…

Met “de hele wapenrusting” doelt Paulus hier op twee maal drie onderdelen die hij gaat noemen. De gordel, het borstharnas en het schoeisel als kledingstukken. En het schild, de helm en het zwaard als wapenonderdelen. Bij “wapenrusting van God” zouden we kunnen denken dat ze van God afkomstig is. Dat is op zichzelf waar, maar niet direct de betekenis van de uitdrukking.

Van bijna alle onderdelen die Paulus noemt, blijkt God zelf deze wapenrusting te dragen. Ze worden stuk voor stuk genoemd in het boek Jesaja. Het is dus letterlijk “de wapenrusting van God” die straks in triomf via de Messias zal verschijnen. Bekleed met gerechtigheid als een pantser en met de helm van redding (Jes.59:17). Dan zal Hij zijn lendenen omgord hebben (Jes.11:5) en zijn mond opendoen als een scherp zwaard (Jes.49:2), daarbij de voeten geschoeid met het Evangelie van de vrede (Jes.52:7).

De wapenrusting verwijst in alle onderdelen naar Christus die straks in overwinning zal verschijnen en zijn Koninkrijk zal vestigen. En aangezien wij zijn lichaam zijn, is het daarmee ook onze wapenrusting. De wapenrusting verwijst profetisch naar de verschijning van Christus in heerlijkheid – samen met ons!

Delen: