GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 1:31 – in water dopende

28-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik in water dopende.

Het volk van de Hebreeën was vertrouwd met allerlei ‘dopen’ (Hebr.6:2). Rituele wassingen die waren voorgeschreven voor allerlei gelegenheden. Een ‘mikwah’ heet dit bij de Joden. Een wassing of onderdompeling waarbij men zichzelf reinigt. Maar Johannes’ optreden was anders. Wat hij deed, baarde opzien in heel het volk. Zoals hij doopte, dat kende men niet. Want Johannes doopte anderen. Dat verklaart zijn bijnaam: Johannes “de doper”.

Johannes doopte in de Jordaan. Hetzelfde water waardoor het volk Israël ooit in het beloofde land was gearriveerd. Inderdaad, onder leiding van Jozua, wat in het Hebreeuws dezelfde naam is als ‘Jezus’. Johannes had zojuist Jezus gedoopt (1:32). Ondergedompeld in de (doods-)Jordaan, van waaruit hij vervolgens weer opstond. Hoe profetisch!

Johannes’ doop in water, was een wake-up call aan het adres van Israël. Johannes was de wegbereider van degene die zou komen. Hij kondigde de Messias aan. Hij kon hem ten slotte zelfs ook aanwijzen. “Zie, het lam Gods…!” Door hem te dopen, beeldde hij uit wie hij was en wat er met hem zou gebeuren. De weg van dood en opstanding. Zó zou hij zijn volk definitief in het beloofde land brengen!

Delen: