GoedBericht.nl logo
English Blog

2Timotheüs 2:22 – jaag na

25-05-2018 - Geplaatst door Andre Piet

…en jaag na, rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen die de Heer aanroepen vanuit een rein hart.

Als de christenheid een “groot huis” is geworden, dat als geheel afstand heeft genomen van “de gezonde leer”, staat de gelovige (volgens Paulus) dit te doen: weggaan (2Tim.2:21). In de praktijk kom je daarmee in een eenzame positie. Buiten de veilige kaders van de ‘geaccepteerde godsdienstigheid’. En ook met de daarbij behorende smaad vanuit “de legerplaats” (vergl. Hebr.13:13) ‘sektarisch’ of ‘ketters’ te zijn.

Maar juist dan, buiten het godsdienstige systeem, is het van belang om niet solitair te blijven. Denk niet, zoals Elia ooit, dat je de enige bent die trouw overgebleven is. Zoek de gemeenschap met anderen en koester die. Zoals ook de gelovige Hebreeën, die buiten de synagogen stonden, worden opgeroepen, het onderling bijeenkomen niet te verzuimen.

Paulus schrijft “jaag na”. Dat is een actieve gerichtheid. Leg je toe op contact met anderen die eveneens “de Heer aanroepen vanuit een rein hart”. Want ze hebben je nodig, zoals jij hen nodig hebt. Juist om als ‘outcast’ niet te verkommeren, is Paulus’ oproep bedoeld. Om elkaar te bemoedigen, aan te moedigen, aan te vuren, te corrigeren en op te bouwen.

Delen: