GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes 8:21 – jullie zullen mij zoeken…

26-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Hij zei dan wederom tot hen: ik ga heen en jullie zullen mij zoeken en in jullie zonde zullen jullie sterven. Waar ik heenga, kunnen jullie niet komen.

De uitspraak van Jezus hier deed hij tijdens het Loofhuttenfeest. Het was een half jaar voor zijn sterven tijdens het Pascha. Men beraamde hem nu al te doden, maar Jezus’ uur was nog niet aangebroken (7:30). Een onzichtbare hand weerhield hen. Al eerder had Jezus zich op soortgelijke wijze als boven uitgelaten (7:34). Hij was in gesprek met de Farizeeën (8:13) en voorzegt opnieuw zijn heengaan. En zo is het ook gegaan. Toen Jezus was gestorven hebben zij er voor gezorgd dat zijn graf streng bewaakt zou worden. Om vóór alles te voorkomen dat Jezus’ lichaam gestolen zou worden. Maar toen het gerucht van Jezus’ opwekking de ronde deed, konden de leiders niet anders dan erkennen dat Jezus’ graf inderdaad leeg was. Waar was Jezus? Ze hebben hem niet kunnen vinden.

Als Jezus zegt: “in jullie zonde zullen jullie sterven”, dan kunnen we het woord ‘zonde’ hier heel letterlijk nemen. Zonde betekent ‘doelmissen’, d.w.z. men zou Jezus tevergeefs zoeken. Jezus is aan velen verschenen, maar de wereld heeft hem niet meer gezien (14:19). Zoals voorzegd.

Delen: