GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 7:19 – Gods voorschriften voor nu

25-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Besnijdenis is niets en voorhuid is niets, maar wel het bewaren van Gods voorschriften.

Paulus was geen tegenstander van de besnijdenis. Zo liet hij ooit ter wille van de Joden, zijn medewerker Timotheüs besnijden (Hand.16:3). Paulus was zich ook bewust van de vele (!) voorrechten die aan de besnijdenis verbonden zijn (Rom.3:1,2). En toch… in de bediening die aan hem was toevertrouwd speelt al of niet besneden zijn, geen enkele rol. Paulus is de apostel van de natiën. Zijn bediening heeft van doen met de tijdelijke onderbreking van GODS handelen met Israël (Rom.11:11-15) om zich gedurende deze pauze te richten tot de natiën. Zonder onderscheid.

Rituelen, inclusief de besnijdenis, zijn tijdens dit intermezzo op GODS programma volstrekt onbelangrijk. In deze tijd en in ‘de huishouding’ waarvan Paulus de beheerder is (Ef.3:2), behoort de besnijdenis niet tot GODS voorschriften. Dat was in het verleden voor Israël wel anders. Sterker: de besnijdenis gold als eerste van de voorschriften en als teken van GODS verbond met Israël.

Hoe belangrijk daarom, om de Schriften met onderscheid te lezen! Al de Schrift is voor ons, maar niet al de Schrift is gericht aan ons. Vandaag zijn we aangewezen op het geweldige onderwijs van de apostel Paulus!

Delen: