GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:15 – valse getuigen?

28-04-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden.

In de ekklesia van Korinthe waren er die beweerden dat er geen opstanding van doden is (:12). Dat is de aanleiding tot dit magistrale bijbelhoofdstuk. Paulus legt uit dat de opgewekte Christus de kern-boodschap is, niet alleen van hemzelf maar ook die van zijn collega-apostelen (:11). Het is het ABC van het goede bericht dat de Korinthiërs van Paulus hadden vernomen (:3). De bewering van de Korinthiërs was een regelrechte ondermijning van de basis van hun geloof.

Paulus laat zien dat de boodschap aangaande de opgewekte Christus, “overeenkomstig de Schriften” is. Gedocumenteerd door honderden ooggetuigen. Zou Christus niet zijn opgewekt dan zijn Paulus en de zijnen niet minder dan valse getuigen. D.w.z. bedrieglijk en frauduleus. Zou het evangelie niet historisch zijn, dan is het niet slechts flauwekul maar nog veel erger: zwendel en oplichterij!

Het evangelie in het NT is maar geen filosofie of moraal. En al helemaal geen religie. Het is een bericht of mededeling. Betrouwbaar en solide en daarom een goed bericht!

Delen: