GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 14:8,9 – duidelijke taal a.u.b.

09-11-2019 - Geplaatst door Andre Piet

Immers indien ook een bazuin een onduidelijk geluid zou geven, wie zal zich gereed maken tot de oorlog? Zo ook jullie: indien jullie door de taal geen begrijpelijk woord zouden spreken, hoe zou men weten wat gesproken wordt? Want jullie zullen spreken in de lucht!

Een schertsvertoning was het in de samenkomsten te Korinthe waar te onpas in vreemde talen werd gesproken. Het mag dan weliswaar aandacht trekken en zelfs spectaculair lijken, in de praktijk begreep niemand er iets van. Paulus heeft daar absoluut geen waardering voor. Hij houdt van duidelijke taal.

Politici hebben de reputatie van veel praten en weinig zeggen. Woorden dienen veelal niet om iets te zeggen maar juist om iets te verhullen. Maar politici zijn bepaald niet de enigen. Ook heel wat predikanten en voorgangers in religieuze gemeenschappen zijn meesters in vage termen en gemeenplaatsen. Nietszeggend. Lucht en leegte.

In tijden dat het er op aankomt (Paulus noemt het voorbeeld van de oorlog) is heldere communicatie van levensbelang. De ekklesia is geen gezellig theekransje maar een plek waar mensen gereed worden gemaakt voor de strijd. Want er woedt een geestelijke oorlog en om daarin staande te blijven, dient een volstrekt helder woord van GOD te klinken!

Delen: