GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 1:1 – afgevaardigd voor het goede bericht!

20-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Paulus, slaaf van Christus Jezus, geroepen, afgevaardigd, afgezonderd voor het goede bericht van God…

Een trefzekere introductie. De vermelding van zijn naam herinnert aan het moment dat hij zich met het evangelie wendde tot de natiën (Hand.13:9). Paulus is een slaaf, d.w.z. een lijfeigene. Geheel voor rekening van zijn Heer en opdrachtgever. Let op: een slaaf van Christus Jezus, wat een typische Paulus-formulering is. De aardse naam Jezus komt op de achtergrond terwijl Christus, de titel van de opgewekte en verheerlijkte, voorop staat.

Geroepen en apostel. Met andere woorden: rechtstreeks afgevaardigd door Christus Jezus die hem vanuit de hemel had geroepen. Waar in de Schrift mensen worden uitgekozen, geroepen, afgezonderd en gezonden, is dat altijd met het oog op een taak. Zo ook hier. Paulus is “afgezonderd voor het goede bericht van God”.

God heeft iets goeds mede te delen en Paulus is om die reden apart gezet. Uiteraard om dit bekend te maken. Geen morele oproep tot een beter leven of een politiek programma. Ook geen filosofie. Nee, het is een bericht. Een mededeling van historische feiten. Nummer 1: de opstanding van Christus. En dat is een goed bericht, want elk mensenkind zal eenmaal daarvan rijkelijk de vruchten plukken!

Delen: