GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 3:23 – de top van de pyramide

19-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… alles is van jullie, en jullie zijn van Christus en Christus is van God.

Het feit dat alles (wereld, leven, dood, tegenwoordige en toekomende dingen) aan ons die geloven toebehoort, wordt hier verklaard. Alles behoort ons toe om de simpele reden dat wij aan Christus toebehoren. En aangezien aan Christus alle dingen zijn toevertrouwd en wij als gelovigen in zijn positie delen, behoort alles ook aan ons toe. Dat is ook de basis van onze toekomstverwachting: Christus’ toekomst is onze toekomst.

Maar de hiërarchische trap gaat nog één trede hoger. GOD is de top van de pyramide. Zoals we later (11:3) lezen: “het hoofd van Christus is GOD”. Alles begint bij GOD en eindigt ook bij Hem. Door zijn woord bracht Hij heel de schepping tot stand. Hetzelfde woord dat veel later tot Maria kwam en vlees werd: Jezus Christus, GODS Zoon en Ikoon. Hij die door GOD als eersteling werd opgewekt uit de doden om elk schepsel tot GOD terug te brengen. Nooit gaat het Christus Jezus om hemzelf maar altijd puur om zijn GOD en Vader. Daarom zal de Zoon, wanneer zijn taak volbracht zal zijn, afstand doen van de troon en een volmaakte schepping aan zijn GOD teruggeven.

Delen: