GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 3:21,22 – alles is van jullie!

17-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Daarom: laat niemand roemen in mensen. Want alles is van jullie, hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Kefas, hetzij wereld, hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige dingen, hetzij aanstaande dingen, alles is van jullie…

Roemen in mensen en hun wijsheid is dwaas omdat ware wijsheid per definitie van GOD afkomstig is. Als mensen zoals Paulus, Apollos of Kefas dit mogen doorgeven dat zijn zij daarin niet meer dan GODS dienaren. Echter niet alleen dienaren van Hem, maar ook van de gelovigen. Zij oefenen hun functie uit ten behoeve van de ekklesia.

Gelovigen van de ekklesia zouden zich eens moeten realiseren hoe hoog de status is die hen van Godswege is toebedeeld. Niet alleen de genoemde dienaren maar alles behoort ons toe. De wereld is van ons en alles wat erin is. Het is ons gebied en niet dat van de tegenstander – dit ondanks zijn succes om anderen dat te laten geloven. Maar alles in het leven en zelfs de dood, kán niet anders dan dienstbaar zijn aan ons. Alle tegenwoordige dingen maar ook alles wat nog staat te gebeuren behoort ons toe. Vandaar ook dat alles daarin moet meewerken ten goede voor ons die GOD liefhebben. Alsjeblieft!

Delen: