GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 3:20 – redeneringen van de wijzen

16-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… en weer: de Heer weet dat de redeneringen van de wijzen, dat ze zinloos zijn.

Om zijn punt te maken dat de wijsheid van de wereld, dwaasheid is voor GOD, refereert Paulus dit keer aan een Psalmwoord (94:11). In het Hebreeuws is daar sprake van ‘habel’ (Abel), dat ook het beroemde woord is dat telkens klinkt in het boek ‘Prediker’: ‘ijdelheid’. Het betekent: leeg en zinloos.

Van het woord voor ‘redeneringen’ in het Grieks, komt ook ons woord ‘dialoog’. Letterlijk: door-redeneren. Een redenering is een gedachtegang met een conclusie. Het zijn juist de wijzen en intellectuelen die daarin geoefend zijn. Wat in dit vers opvalt is dat de redeneringen van de wijzen zinloos worden genoemd. Van de onwetenden kunnen we ons dat voorstellen, maar hoezo van de wijzen? Het antwoord is: “de wijsheid van de wereld” rekent niet met GOD. Daarmee deugt haar uitgangspunt niet en dat maakt al haar redeneringen zinloos en dwaas.

Alles wat “de wijsheid van de wereld” te melden heeft over de oorsprong, de zin en het doel van ons bestaan, is op voorhand zinloos. Want ware wijsheid begint met de erkenning van GOD (Ps.111:10) en ze luistert naar wat Hij zegt. Slechts dat geeft zin!

Delen: