GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 3:18,19 – wijs in deze aeon

15-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Laat niemand zichzelf misleiden. Indien iemand onder jullie meent wijs te zijn in deze aeon, laat hem dwaas worden, opdat hij wijs zou worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: want Hij pakt de wijzen in hun sluwheid. (>Job 5:13)

Nog steeds borduurt Paulus voort op het thema van de bouw van de ekklesia. “Houten constructies, hooi en stro” zijn ondeugdelijk omdat ze mensenwerk vertegenwoordigen. “Houten constructies” verwijzen naar bolwerken van menselijk denken en redeneren. Het lijkt indrukwekkend maar de Goddelijke test (vuur) kan het niet doorstaan.

Pogingen van gelovigen om erkenning te krijgen van menselijke wijsheid en in achting te staan bij de academische wereld, zijn pure zelf-misleiding.  Want wie GODS wijsheid zich eigen wil maken zal genoegen moeten nemen om door de wereld voor dwaas te worden versleten. Leuker kunnen we het niet maken…

De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij GOD. Juist in hun uitgekiende sluwheid, pakt GOD de ‘wijzen’. De top van theologen in Jeruzalem was niet in staat hun Messias te herkennen en men kruisigde hem. Maar GOD wekte hem drie dagen later op en zo werd een lange neus getrokken naar al wat voor de wereld wijs heet.

Delen: