GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 15:34 – geen kennis van GOD

14-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Ontnuchtert op de rechte wijze en zondigt niet, want sommigen hebben geen kennis van God. Tot jullie schaamte zeg ik dit.

In de ekklesia te Korinthe waren er sommigen die beweerden dat er geen opstanding van doden is. In dit magistrale hoofdstuk ‘fileert’ Paulus deze bewering compleet. Hij begint met het gegeven dat de opstanding van Christus een bewezen historisch feit is. En bovendien geheel “naar de Schriften”. Zou de bewering die in Korinthe rondzong waar zijn, dan zou dat ook betekenen dat hijzelf (en enkele honderden anderen!) een valse getuige zou zijn.

Paulus betoogt dat wie zo redeneert praat als iemand die een paar glaasjes teveel op heeft. Niet nuchter. Het is een onzinnige bewering die doel mist. Zonde dus. Wie de opstanding van doden loochent, heeft ook nog eens geen benul van GOD. Alsof bij GOD de dood ‘einde verhaal’ zou kunnen zijn. Dan ken je GOD nog niet. Noch in zijn vermogen, noch in het voornemen van zijn hart.

In Christus maakt GOD alle mensen levend en zó doet Hij de dood teniet. Dat is het Evangelie. Tot hun schaamte moest Paulus vaststellen dat sommige Korinthiërs dit ontkenden. Zou het vandaag in de christenheid beter zijn?

Delen: