GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 3:16,17 – GODS tempel

13-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Weten jullie niet dat jullie Gods tempel zijn en de geest van God in jullie huist? Indien iemand de tempel van God verderft, God zal hem verderven want de tempel van God, en die zijn jullie, is heilig.

In deze verzen is Paulus’ toonzetting nog ernstiger dan in het voorgaande. Eerst wijst hij op wat de ekklesia is. Alle gelovigen tezamen vormen GODS tempel om de eenvoudige reden dat GODS geest in hen woont. Dat wisten de Korinthiërs. Waarbij het er hier niet om gaat dat GODS geest in elke gelovige individueel woont (zoals b.v. later in 6:19), maar dat GODS geest woont in het collectief. Waar gelovigen vergaderd zijn als ekklesia, vormen zij gezamenlijk GODS tempel. Zij zijn heilig, zoals een tempel per definitie heilig is, puur omdat GOD daarin woont (Ef.2:21).

Deze heilige status, heeft als consequentie, dat schending van die tempel (de ekklesia dus), gelijk staat aan heiligschennis. Wie GODS tempel bouwt met ondeugdelijk materiaal (hout, hooi en stro) schendt de tempel. De consequentie daarvan is dat GOD ook hem zal schenden. Wat dat betekent had Paulus in de voorgaande verzen al duidelijk gemaakt. Al het mensenwerk zal geheel in rook opgaan. Zo waakt GOD over zijn tempel!

Delen: