GoedBericht.nl logo
English Blog

1Korinthe 3:15 – schade lijden

12-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Maar indien het werk van iemand verbrand zal worden, zal hij schade lijden hoewel zelf gered worden. Maar zó als door vuur heen.

Het gaat hier nog steeds over het type onderwijs waarmee de ekklesia wordt gebouwd. Als dat met “goud, zilver en kostbaar gesteente” is, dan zal dat ná het vuur van GODS gericht, nog recht overeind staan. Is er echter met houten constructies, hooi en stro gebouwd, dan zal het vuur daar korte metten mee maken. Wat heb je er aan als het heel wat lijkt vóór de brand, wanneer ná de brand er niets van overgebleven is? Beter weinig ná de brand, dan veel ervóór.

Het lot van de gelovige is hier niet aan de orde. Zijn redding is veilig gesteld. Aan de orde is de waarde van waarmee werd gebouwd aan “GODS bouwwerk”, de ekklesia. Dat zal op “die dag” (3:13) blijken. Dan hebben we wellicht ons stinkende best gedaan. Of gebruik gemaakt van het gedachtegoed van knappe geleerden. Maar het zal niet beklijven. Dan zijn we zelf gered, maar de waarde van het bestaan waarop we terugkijken, zien we in rook opgaan. Dat is “schade lijden”. Alleen wat blijvend is, dát telt!

Delen: