GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:17 – Christus evangeliseert

08-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

En komende, evangeliseert Hij vrede aan jullie die ver weg zijn en vrede aan die nabij zijn…

Velen verstaan dit vers zo dat Jezus bij zijn komst op aarde vrede evangeliseerde aan de natiën en aan Israël. Maar hoe is dat te rijmen met het gegeven dat Jezus naar eigen zeggen slechts gezonden was tot de verloren schapen van het huis Israëls (Mat.15:24)? Zeker, hij had daarbij ook oog voor de Israëlieten in het buitenland. De schapen “die niet van deze stal zijn” (Joh.10:16; Ezech.34:12).

In Galaten 1:16 lezen we van Paulus dat GOD hem had afgezonderd om zijn zoon in hem te onthullen opdat hij hem zou evangeliseren te midden van de natiën. GOD onthulde zijn Zoon… in Paulus! In Paulus evangeliseerde Christus onder de natiën. Alles wat Christus vandaag te melden heeft onder de natiën heeft hij via Paulus bekend gemaakt. Paulus werd geroepen om Christus’ woordvoerder te zijn onder de natiën.

Toen Israëls ‘nee’ tegen de Messias steeds harder klonk, werd Saulus geroepen op de weg naar Damascus. Saulus werd Paulus. Vanuit de hemel werd Paulus ge-update. En in het goede bericht van vrede dat hij wereldkundig mocht maken, veraf en dichtbij, werd Christus’ eigen stem vernomen!

Delen: