GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:16 – vrede en verzoening

07-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… om de twee, in zichzelf tot één nieuwe mens te scheppen, terwijl hij vrede maakt, en de beiden wederzijds te verzoenen in één lichaam met God, door het kruis, de vijandschap daarin dodend.

De twee worden één. Dat is het grote onderwerp in deze passage. Dat is ook wat verzoenen betekent: vrede maken. Het is het opheffen van vijandschap en vervreemding (Kol.2:21). Die vijandschap is gericht naar twee kanten. Verticaal, naar GOD toe (2:12). En horizontaal, de vijandschap tussen jood en ‘heiden’ onderling (2:11). Vandaar ook “wederzijds verzoenen”: ook de verzoening werkt naar twee kanten. In het kruis komen de verticale en horizontale lijn, bijeen.

Het kruis is het embleem van Israëls verwerping van de Messias. Door die verwerping is de boodschap van “de verzoening der wereld” (Rom.11:15) via Paulus bij de natiën terecht gekomen. Israël als volk, is tijdelijk op een zijspoor gezet en sindsdien is er sprake van een nieuwe formatie: het ene lichaam van Christus, de ekklesia. Zonder onderscheid in afkomst.

Maar het kruis bewijst bovenal via welke weg GOD vrede maakt. De wereld nagelde GODS Zoon aan het kruis maar GOD wekte hem drie dagen later op, om aan diezelfde wereld het Leven te geven. Tegen zulke liefde is geen vijandschap opgewassen!

Delen: