GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:15 – officiële besluiten

06-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… de wet van de voorschriften in officiële besluiten bestaande, buiten werking stelt…

In de nieuwe mens die GOD heeft geschapen speelt de “de wet van de voorschriften” geen rol meer. Ook geen afgebakende plaats meer voor de jood. Vandaar dat “de twee” (jood en heiden) één zijn geworden. Paulus schrijft hier over “de wet van de geboden” die “in officiële besluiten” bestaan. Over welke besluiten heeft hij het? In het Grieks wordt hier hetzelfde woord (dogma) gebruikt als voor de “besluiten” die waren genomen tijdens de apostelvergadering in Jeruzalem (Hand.16:4).

Tijdens die vergadering was besloten dat de natiën vrijgesteld zijn van “de wet van de voorschriften”. Maar tegelijkertijd bleef daarmee “de wet van de voorschriften” voor Israël gehandhaafd (zie Hand.21:21-25). Gedurende het boek Handelingen had Israël een bijzondere en vooraanstaande rol. Als het volk tot bekering zou komen, zou de Messias in die generatie terugkeren en zijn Koninkrijk op aarde vestigen (Hand.3:19-21). Maar Israël kwam niet tot bekering en in Handelingen 28 wordt medegedeeld dat dit ook niet meer kon. Sindsdien is Israëls bijzondere plaats (voorlopig) voorbij. En nu, vanuit de gevangenis belicht Paulus deze nieuwe situatie. Geen muur meer tussen jood en heiden. Afkomst doet niet ter zake. Er is eenheid in Christus!

Delen: