GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:15 – de wet van de voorschriften

05-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

de wet van de voorschriften in officiële besluiten bestaande, buiten werking stelt, om de twee in zichzelf tot één nieuwe mens te scheppen…

“De wet van de voorschriften” die de jood afbakende van de heiden, is buiten werking gesteld. Leest u dat goed? In de ene “nieuwe mens” speelt deze wet geen enkele rol. Ongeacht of dat nu sabbat betreft, hoogtijden, voedselvoorschriften, besnijdenis of welk voorschrift ook (Kol.2:16). Binnen het lichaam van Christus (!) zijn dat totaal geen items.

Het meest kenmerkende van de nieuwe mens waarin “de twee” (jood en heiden) één zijn geworden, is dat de tussenmuur is weggebroken. Alles waarin de Jood zich onderscheidde van de natiën, is in de “nieuwe mens” verdwenen. Daar wordt niet de wet (die richtinggevend was voor Israël) voorgelezen. Daar neemt men elkaar evenmin de maat over de sabbat. Daar speelt het besnijdenis-ritueel geen rol. Of iets wat voor deze zaken in de plaats zou zijn gekomen (doop, zondag, etc.).

De nieuwe formatie die GOD heeft gecreëerd is geen religieuze gemeenschap. Religies onderscheiden zich door speciale dagen, hoogtijden en rituelen. Maar in de “nieuwe mens” is dat niet aan de orde. Daar heerst geen wet, maar genade. Vreugde om niet!

Delen: