GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:14 – de vijandschap in zijn vlees

04-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… die de beiden één maakt, de tussenmuur van de afscheiding afbreekt, de vijandschap in zijn vlees, de wet van de voorschriften…

De gangbare vertalingen maken het ons hier niet altijd even gemakkelijk. Dat is niet helemaal onbegrijpelijk want Paulus bedient zich van nogal lange zinnen. Om te verstaan wat hij schrijft, moeten we daarom vooral aandachtig lezen. Woord voor woord en zinsdeel voor zinsdeel.

Paulus verwijst naar de beroemde muur rond de tempel waarbinnen alleen Joden mochten komen. Dat is de “tussenmuur van de afscheiding”.  Die muur was een embleem van verdeeldheid. De afbakening tussen jood en heiden werd geregeld door “de wet van de voorschriften”. Toen Jezus op aarde rondwandelde was hij uitsluitend gezonden tot het huis van Israël (Mat.15:24). En wanneer hij als jood de tempel binnenging, liet hij daarmee de natiën buitenstaan. De onderlinge vijandschap tussen jood en heiden zien we dus ook “in zijn vlees” uitgedrukt.

Wij uit de natiën, zijn ook niet met de Jezus van vóór het kruis in aanraking gekomen. Dat zou niet eens hebben gekund. Wij kennen Christus niet naar het vlees (2Kor.5:16) maar als de opgewekte en verheerlijkte. Als Christus Jezus zoals hij zich aan Paulus heeft geopenbaard. In oogverblindende hemelse glorie!

Delen: