GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:18 – toegang tot de Vader

12-04-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… want door hem hebben wij de toegang, beiden, in één geest, tot de Vader.

Eerst was er sprake van een tempel, waar de natiën door een tussenmuur slechts buitenstaanders waren (:14). Nu is er vrije toegang voor zowel de jood als de heiden. Niet omdat de natiën nu dezelfde rechten hebben gekregen als Israël in de tempel. Het betekent oneindig veel meer! Voor beiden.

Ook Israël had maar zeer beperkte toegang in het heiligdom. In “het heilige” mochten slechts priesters komen en alleen de hogepriester mocht één keer per jaar in “het heilige der heiligen” naderen tot GOD. Nu daarentegen, hebben beiden, jood en heiden, toegang tot de Vader. Niet om ‘op audiëntie te komen’, maar om non-stop bij GOD te vertoeven in dezelfde verhouding als waarin de Heer Jezus Christus tot Hem staat (1:3).

In deze sfeer bestaan geen fysieke belemmeringen. Er is geen muur die scheiding maakt of een gordijn dat hindert. Er behoeft ook geen pelgrimsreis naar Jeruzalem voor ondernomen te worden. Want “in één geest” hebben we de toegang. Het is een geestelijke eenheid. Tussen jood en heiden, die samen “één lichaam” vormen (:16) en delen in de positie van het Hoofd. Dichter bij GOD kun je nooit komen!

Delen: