GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:31 – tot één vlees zijn

03-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

… omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom: een mens zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en de twee zullen tot één vlees zijn.

We naderen het hoogtepunt van Paulus’ uiteenzetting. De oproep aan de mannen motiveerde hij vanuit het gegeven dat Christus de ekklesia liefheeft, die zijn lichaam is. Daarin ligt de gedachte besloten dat de vrouw vergeleken wordt met de ekklesia, Christus’ lichaam.

Om zijn punt daarin duidelijk te maken neemt Paulus ons mee naar het boek Genesis. Nadat Adam in een diepe slaap was gebracht neemt God uit zijn lichaam een ‘zijde’ en bouwt dit tot een vrouw en bracht haar tot hem (2:23). En Adam zei: dit is vlees van mijn vlees en noemde haar ‘mannin’: uit de man genomen. En dan citeert Paulus het bovenstaande vers uit Genesis 2:24 dat de basis is van wat ‘het huwelijk’ heet. Een man die zijn vrouw aanhangt (aankleeft) en met haar tot één vlees wordt. Dit “één vlees” slaat op de geslachtsgemeenschap waarin twee lichamen één worden (1Kor.6:16). Maar voor niemand was dit “één vlees”-zijn zo uniek en waar, als voor Adam en zijn ‘Mannine’ (=Eva). Zij waren altijd al “één vlees”! Hierin ligt een grote verborgenheid…!

Delen: