GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 5:32 – dit geheim is groot!

04-09-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Dit geheim is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de ekklesia.

Nadat Paulus Genesis 2:24 heeft geciteerd, roept hij uit: “dit geheim is groot”. In deze brief speelt de openbaring van geheimen een grote rol (1:9;3:3,4,9; 6:19). Ze waren, zoals Paulus schreef, aeonen lang verborgen maar zijn nu via Paulus geopenbaard (3:3). Geheimen (of verborgenheden) houden verband met het werk van GOD in onze dagen, namelijk de uitroeping van de ekklesia uit de natiën, het lichaam van Christus.

Het feit dat deze geheimen voorheen verborgen waren, betekent niet dat ze niet terug te vinden zijn in ‘het Oude Testament’. Integendeel zelfs, juist omdat ze verborgen waren in het OT, zijn ze daar wél terug te vinden. Eén zo’n geheim ligt verborgen in Genesis 2:24. Paulus noemt het geheim zelfs “mega”, het Griekse woord voor ‘groot’.

In het feit dat geheimen die Paulus openbaart verborgen liggen in het OT, ligt voor ons een geweldige aansporing besloten om op onderzoek daarin uit te gaan. Want onder de oppervlakte van de Hebreeuwse Bijbel blijken verborgen schatten te liggen die wijzen op Christus en de ekklesia. Wie zoekt, die zal vinden. Jazeker, bij het licht van Paulus’ openbaring, is het OT een ware goudmijn!

Delen: