GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:13 – het bloed van Christus

31-03-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Maar nu, in Christus Jezus zijn jullie die eens ver weg waren, dichtbij gekomen in het bloed van de Christus.

Het bloed van Christus verwijst naar “het bloed van het kruis” (Kol.1:20). Naar hoe hij werd geslacht en doodbloedde. Maar waar men doorgaans denkt dat de betekenis van het bloed van Christus eindigt, daar begint het volgens de Schrift juist.

Bloed speelde een grote rol in de offerdienst. Een lam of een bokje werd geslacht, maar altijd met het oog op de functie na de slachting. Na de slachting werd het dier geofferd. De slachting spreekt uiteraard van het kruis. Het offer daarentegen dat daarna opsteeg spreekt van de opgewekte Christus. Bloed in de Schrift verwijst naar het slachtoffer, d.w.z. naar de gestorven en (wat meer is!) de opgewekte Christus. Het bijzondere van het lammetje dat geslacht is, is dat het staat (Openb.5:6). Hij is namelijk opgestaan! Het bloed van Christus spreekt niet van een dode, nee, het spreekt van Hem die uit de dood is opgestaan!

Het is “in het bloed van de Christus” dat wij die eens ver weg waren, dichtbij zijn gekomen. Zeker, daarvoor moest hij eerst sterven. Maar niet een dode maar de levende Christus brengt ons nabij GOD!

Delen: