GoedBericht.nl logo
English Blog

Efeze 2:13 – “in Christus Jezus”

30-03-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Maar nu, in Christus Jezus zijn jullie die eens ver weg waren, dichtbij gekomen in het bloed van de Christus.

In enkele schetsen had Paulus de situatie geschilderd van de natiën, bezien vanuit de exclusieve voorrechten die aan Israël waren toebedeeld. Maar dat was inmiddels verleden tijd. De positie “ver weg” was veranderd in “dichtbij”. Niet doordat zij zich als proselieten bij Israël hadden gevoegd door besnijdenis of een ander ritueel. Nee, door geloof in het Goede Bericht zoals Paulus dit verkondigde onder de natiën.

De gelovigen uit de natiën waren ook niet in Israël ingelijfd maar “in Christus Jezus”! Eén lichaam met hem! Ze maakten nu deel uit van “de Christus”. De Christus waar het volk Israël naar uitkeek. Maar die ook door het volk officieel was afgewezen en gekruisigd. “Het bloed van de Christus” spreekt daarvan. Maar de Christus is opgewekt uit de doden en verheerlijkt!. En nu worden gelovigen uit de natiën in hem, “in Christus Jezus” ingelijfd!

Het contrast kan niet groter. Israël als volk vergoot het bloed van Christus en nu worden mensen uit de natiën, “die eens ver weg waren” vereenzelvigd met Christus Jezus, de verhoogde aan GODS rechterhand!

Delen: